Liên kết web


 
Tìm kiếm

Thông tin cần biết

  Tỷ giá Ngoại tệ
  Chứng Khoán TP HCM
  Chứng khoán TP Hà Nội
  Dự Báo Thời Tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Hồng Chiến


Thông báo

Thông báo phát hành trái phiếu

Thông báo khác

Khu công nghiệp Phú Gia


Video

Tỷ giá
  
Chứng khoán
vivablast.com
THUYẾT MINH DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ CĂN HỘ CHUNG CƯ
Dự án - Trung tâm thương mại và căn hộ chung cư

* CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN

- SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ:
Trong nhiều năm qua, nhà ở là một trong những vấn đề kinh tế – xã hội quan trọng. Đặc biệt, tại Tp. Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở đang là vấn đề rất bức thiết của người dân. Với dân số trên 8 triệu người, việc đáp ứng được quỹ nhà ở cho toàn bộ dân cư đô thị không phải là việc đơn giản.
Trước tình hình đó, cần thiết phải có biện pháp khắc phục, một mặt hạn chế sự gia tăng dân số, đặc biệt là gia tăng dân số cơ học, một mặt phải tổ chức tái cấu trúc và tái bố trí dân cư hợp lý, đi đôi với việc cải tạo xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ở, đặc biệt là chung cư là một trong những định hướng đầu tư đúng đắn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

- CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN:
-    Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH ngày 26/11/2003
-    Căn cứ Luật đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003
-    Căn cứ nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.
-    Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
-    Căn cứ Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 1/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.
-    Căn cứ quyết định số 11/2001/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành định mức chi pí Lập dự án và Thiết kế công trình xây dựng.
-    Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức chi phí Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
-    Căn cứ quyết định số 2192/QĐ-UB ngày 22/5/2002 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc giao tài sản cố dịnh cho Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
-    Căn cứ Công văn số 479/UB-CNN ngày 21/01/2005 của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng mặt bằng 432 Trần Văn Kiểu của Công ty cổ phần IMEXCO.
-    Căn cứ Công văn số 2591/UBND-QLĐT ngày 09/08/2005 của UBND Quận 6 về việc ý kiến thỏa thuận quy hoạch và địa điểm xây dựng
-    Các tài liệu liên quan đến khu vực đầu tư.

* PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- ĐỊA ĐIỂM – HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH:
1.    Vị trí công trình trong quy hoạch tổng thể:
Công trình trung tâm thương mại và căn hộ chung cư tọa lạc tại 432 Trần Văn Kiểu – Phường 7 – Quận 6, thuộc khu quy hoạch CURA 2 theo chiến lược chỉnh trang đô thị lưu vực kênh Tân Hóa – Lò Gốm.
-    Phía Đông    : Giáp xí nghiệp giày Hiệp Hưng
-    Phía Tây     : giáp Công ty lương thực Bình Tây
-    Phía Nam    : giáp đường Trần Văn Kiểu
-    Phía Bắc     : giáp khu dân cư hiện hữu.

2.    Hiện trạng sử dụng:
Hiện trạng khu đất là phân xưởng chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản, lông vũ xuất khẩu, xương trâu bò hấp, bột cá, bột tôm… để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
Vị trí khu đất thuộc tờ bản đồ thứ 5, Hộ 9 – Chợ Lớn – Lò Gốm. Tổng diện tích của khu đất sau khi trừ lộ giới dự án Đại lộ Đông Tây là 3.612,3m2.

3.    Điều kiện tự nhiên:

-    Về khí hậu, khu đất thuộc vùng khí hậu chung của Tp. Hồ Chí Minh, chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.
-    Nhiệt độ trung bình năm: 26.90C, chênh lệch 3%/năm
-    Độ ẩm không khí:
+    Độ ẩm trung bình: 80,82%
+    Độ ẩm thấp nhất: vào mùa khô 71,7%
+    Độ ẩm cao nhất: vào mùa mưa 86.8%
-    Số giờ nắng trung bình: 6-8 giờ/ngày
-    Tổng lượng bốc hơi/năm: 1.114 ml
-    Hướng gió chủ đạo theo mùa:
+    Mùa mưa: Gió Tây Nam
+    Mùa khô: Gió Đông Nam
+    Tốc độ gió trung bình: 2m/s, không có bão
-    Lượng mưa trung bình: 1.957ml
-    Về địa chất công trình: khu vực xây dựng thuộc vùng đất lâu năm nên cường độ chịu lực của đất rất tốt (trên 1,5kg/cm2)

4.    Hiện trạng kiến trúc:
Khu đất hiện thời là khu nhà xưởng cấp 4 – văn phòng sản xuất kinh doanh thủy hải sản sống, lông vũ xuất khẩu…

5.    Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
a.    Cấp điện:
Đã có đường dây trung thế và hạ thế đi qua theo tuyến giao thông.

b.    Giao thông:
Khu đất nằm trên trục Đại lộ Đông Tây đang được thực hiện.
c.    Cấp thoát nước:
Khu vực này đang được cung cấp nước và thoát nước theo hệ thống cấp thoát nước của Quận 6.

-  PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG:
·    Quan điểm thiết kế:
-    Tận dụng tối đa hệ số sử dụng đất nhằm tăng hiệu quả đầu tư cho công trình.
-    Sử dụng giải pháp giật cấp để tận dụng chỉ tiêu tầng cao cho phép, nâng giá trị của các căn hộ ở các tầng cao.
-    Bố trí 02 tầng hầm để xe phục vụ cho nhu cầu tại chỗ của chung cư và khối thương mại.
-    Khối đế với quy mô 4 tầng được cân nhắc thiết kế dành cho các tiện ích công cộng và văn phòng cho thuê.
-    Hệ thống thang thoát hiểm được bố trí hợp lý, đảm bảo điều kiện an toàn và thoát người khi có sự cố.
-    Hệ thống thang máy đảm bảo giao thông trục đứng thông suốt và phù hợp với từng chức năng sử dụng, trong đó phải xét đến độ an toàn và riêng tư cho các căn hộ chung cư.
-    Các căn hộ chung cư phải được thiết kế đảm bảo độ thông thoáng tự nhiên và hợp lý về công năng sử dụng, đi kèm với việc tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuận thuận tiện, phù hợp và kinh tế đối với nhà đầu tư.
-    Đa dạng hóa các loại nhà chung cư, từ diện tích trung bình đến diện tích lớn để đảm bảo việc thu hút khách hàng tiềm năng, phong phú các giải pháp chọn lựa cho khách hàng.
-    Phong cách kiến trúc hiện đại với hình khối mạnh mẽ và các chi tiết kiến trúc phù hợp với điều kiện khí hậu môi trường của Tp. Hồ Chí Minh.
-    Mặt đứng công trình sử dụng nhiều kính thể hiện tính hiện đại, tiện nghi và cao cấp của công trình. Đồng thời kết hợp với các giải pháp bố trí hệ thống lam ngang và lam đứng để đảm bảo phù hợp với điều kiện khí hậu của Tp. Hồ Chí Minh.
Màu sắc và vật liệu phải được cân nhắc để đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa với không gian xung quanh, đặc biệt có xét đến các góc nhìn trên toàn trục đường và các con kênh, tạo được dấu ấn riêng cho công trình.


I. ÑÒA ÑIEÅM – HIEÄN TRAÏNG SÖÛ DUÏNG COÂNG TRÌNH:

1. Vò trí coâng trình trong quy hoaïch toång theå:

Coâng trình trung taâm thöông maïi vaø caên hoä chung cö toïa laïc taïi 432 Traàn Vaên Kieåu – Phöôøng 7 – Quaän 6, thuoäc khu quy hoaïch CURA 2 theo chieán löôïc chænh trang ñoâ thò löu vöïc keânh Taân Hoùa – Loø Goám.

- Phía Ñoâng    : Giaùp xí nghieäp giaøy Hieäp Höng

- Phía Taây       : giaùp Coâng ty löông thöïc Bình Taây

- Phía Nam     : giaùp ñöôøng Traàn Vaên Kieåu

- Phía Baéc       : giaùp khu daân cö hieän höõu.

2. Hieän traïng söû duïng:

Hieän traïng khu ñaát laø phaân xöôûng chuyeân saûn xuaát kinh doanh caùc maët haøng thuûy haûi saûn, loâng vuõ xuaát khaåu, xöông traâu boø haáp, boät caù, boät toâm… ñeå tieâu thuï noäi ñòa vaø xuaát khaåu.

Vò trí khu ñaát thuoäc tôø baûn ñoà thöù 5, Hoä 9 – Chôï Lôùn – Loø Goám. Toång dieän tích cuûa khu ñaát sau khi tröø loä giôùi döï aùn Ñaïi loä Ñoâng Taây laø 3.612,3m2.

3. Ñieàu kieän töï nhieân:

- Veà khí haäu, khu ñaát thuoäc vuøng khí haäu chung cuûa Tp. Hoà Chí Minh, chia laøm 2 muøa roõ reät: muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 4, muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11.

- Nhieät ñoä trung bình naêm: 26.90C, cheânh leäch 3%/naêm

- Ñoä aåm khoâng khí:

+ Ñoä aåm trung bình: 80,82%

+ Ñoä aåm thaáp nhaát: vaøo muøa khoâ 71,7%

+ Ñoä aåm cao nhaát: vaøo muøa möa 86.8%

- Soá giôø naéng trung bình: 6-8 giôø/ngaøy

- Toång löôïng boác hôi/naêm: 1.114 ml

- Höôùng gioù chuû ñaïo theo muøa:

+ Muøa möa: Gioù Taây Nam

+ Muøa khoâ: Gioù Ñoâng Nam

+ Toác ñoä gioù trung bình: 2m/s, khoâng coù baõo

- Löôïng möa trung bình: 1.957ml

- Veà ñòa chaát coâng trình: khu vöïc xaây döïng thuoäc vuøng ñaát laâu naêm neân cöôøng ñoä chòu löïc cuûa ñaát raát toát (treân 1,5kg/cm2)

4. Hieän traïng kieán truùc:

Khu ñaát hieän thôøi laø khu nhaø xöôûng caáp 4 – vaên phoøng saûn xuaát kinh doanh thuûy haûi saûn soáng, loâng vuõ xuaát khaåu…

5. Hieän traïng haï taàng kyõ thuaät:

a. Caáp ñieän:

Ñaõ coù ñöôøng daây trung theá vaø haï theá ñi qua theo tuyeán giao thoâng.

b. Giao thoâng:

Khu ñaát naèm treân truïc Ñaïi loä Ñoâng Taây ñang ñöôïc thöïc hieän.

c. Caáp thoaùt nöôùc:

Khu vöïc naøy ñang ñöôïc cung caáp nöôùc vaø thoaùt nöôùc theo heä thoáng caáp thoaùt nöôùc cuûa Quaän 6.

 
Hôm nay: 22-04-2024
mod_vvisit_counterSố lượt truy cập: 715209

Copyright © 2009 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ( IMEXCO ). Phát triển bởi cty ICSC
Địa chỉ : 56-58 Phú Thọ, P.2, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 08-35058305 , 08-35058306 / Fax: 08 39606658