Liên kết web


 
Tìm kiếm

Thông tin cần biết

  Tỷ giá Ngoại tệ
  Chứng Khoán TP HCM
  Chứng khoán TP Hà Nội
  Dự Báo Thời Tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Hồng Chiến


Thông báo

Thông báo phát hành trái phiếu

Thông báo khác

Khu công nghiệp Phú Gia


Video

Tỷ giá
  
Chứng khoán
vivablast.com
Tin Tức Và Sự Kiện
Thong bao hoan dai hoi co dong
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

 
IMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện


IMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị
(Cập nhật: 26/04/2011, 9:21:58 AM)

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/NQHĐQT/2011 ngày 21/4/2011 của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh quyết định:

1.    Đồng ý thay đổi thời hạn tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 vào ngày thứ Bảy (23/7/2011) thay vì vào cuối tháng 4 năm 2011 như Nghị quyết HĐQT số 03/NQHĐQT/2011 ngày 2/3/2011 đã công bố.

2.    Đồng ý chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 là ngày thứ Hai (20/6/2011). Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu bằng 1 quyền biểu quyết.

3.    HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục để chốt quyền đăng ký công bố thông tin với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
NGHI QUYET HDQT 03-2011
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

NGHI QUYET HDQT 03-2011

 
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI 02-2011
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

NGHI QUYET HDQT

 
IMT: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Cập nhật Thứ hai, 07/03/2011 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

IMT: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Cập nhật Thứ hai, 07/03/2011
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
- Trụ sở chính: 49 Hoàng Việt, Phường 4, Quận tân Bình, Tp HCM
- Điện thoại: (84-8)38115895- 38115897
- Fax: (84-8)38115825
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: IMT
- Mã ISIN: VN000000IMT2
- Mệnh giá: 10,000 đồng
- Sàn giao dịch: UpCOM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

- Tỷ lệ thực hiện : 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : Trong khoảng thời gian từ 19/04/2011 đến 29/04/2011, thời gian chính xác sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện : sẽ thông báo sau.

- Nội Dung :

+ Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010.

+ Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

+ Thông qua báo cáo hoạt động hội đồng quản trị năm 2010 và chương trình công tác năm 2011.

+ Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2010.

+ Thông qua các tờ trình sửa đổi điều lệ, chi trả thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

+ Thông qua các tờ trình và báo cáo khác.

Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán IMT lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.

Hình thức xác nhận : Gửi bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax)

Thời hạn gửi văn bản xác nhận : Chậm nhất vào ngày 29/03/2011.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán IMT tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD

 
kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

  IMT: Bà Đoàn Thị Tới - người có liên quan với Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 4.000 cổ phiếu
(Cập nhật: 12/01/2011, 2:23:47 PM)

 

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.      Tên người thực hiện giao dịch: Đoàn Thị Tới

2.      Mã chứng khoán giao dịch: IMT

3.      Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 89.350 CP

4.      Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trần Quang Hưng

5.      Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT

6.      Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Chồng

7.      Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 100.000 CP

8.      Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Bán 50.000 CP, Mua 20.000 CP

9.      Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: Bán 0 CP, Mua 4.000 CP

10.     Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 93.350 CP

11.     Lý do không giao dịch hết số lượng đăng ký: Do giá cổ phiếu không đạt được như kỳ vọng

12.    Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/10/2010 đến ngày 15/12/2010

 
nghi quyet cua HDQT
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

 
báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và của người có liên quan
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện
IMT: Ông Đào Văn Thơm - Kế toán trưởng - đã bán 10.000 cổ phiếu
(Cập nhật: 11/10/2010, 1:39:04 PM)
 

 

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư TP. HCM, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

 1. Tên người thực hiện giao dịch: Đào Văn Thơm
 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
 3. Mã chứng khoán giao dịch: IMT
 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.550 CP
 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
 6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
 7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 5.550 CP
 8. Lý do không bán hết số lượng đăng ký: Giải quyết khó khăn tài chính gia đình
 9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/07/2010 đến ngày 29/09/2010

 

 

 
IMT: Bà Đoàn Thị Tới - người có liên quan với Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 22.400 cổ phiếu
(Cập nhật: 11/10/2010, 1:42:05 PM)
 

 

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư TP. HCM, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

 1. Tên người thực hiện giao dịch: Đoàn Thị Tới
 2. Mã chứng khoán giao dịch: IMT
 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 66.950 CP
 4. Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trần Quang Hưng
 5. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
 6. Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Chồng
 7. Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 100.000 CP
 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Bán 46.950 CP, Mua 50.000 CP
 9. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: Bán 0 CP, Mua 22.400 CP
 10.  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 89.350 CP
 11.  Lý do không thực hiện giao dịch hết số lượng đăng ký: Do giá cổ phiếu không đạt được kỳ vọng
 12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/07/2010 đến ngày 30/09/2010

 

 

 
IMT: Thay đổi trụ sở
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện
 
 

 

  Căn cứ văn bản số 181/TB-CT ngày 27/09/2010 của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư TP. HCM, 

Trân trọng thông báo như sau:

Địa điểm cũ trước đây: 204 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM

Địa điểm mới kể từ ngày 01/10/2010: 49 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Số điện thoại liên lạc: 3 811 5895 – 3 811 5897;     Fax: 3 811 5825 

 

 

 
 
đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

IMT: Bà Đoàn Thị Tới, vợ ông Trần Quang Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT, đã bán 70.000 cổ phiếu
(Cập nhật: 27/07/2010, 4:08:49 PM)

http://hnx.vn/default.asp?actType=2&TypeGrp=1&id_news=27399&menuup=602000&menuid=103110&menulink=600000&what=1&stocktype=3
Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. HCM, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
1.      Tên người thực hiện giao dịch: Đoàn Thị Tới
2.      Mã chứng khoán giao dịch: IMT
3.      Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 136.950 CP
4.      Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trần Quang Hưng
5.      Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
6.      Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Chồng
7.      Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 100.000 CP
8.      Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.000 CP
9.      Số lượng cổ phiếu đã bán: 70.000 CP
10.     Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 66.950 CP
11.    Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 19/07/2010
 

IMT: ông Đào Văn Thơm, Kế toán trưởng, đăng ký bán 15.000 cổ phiếu
(Cập nhật: 27/07/2010, 4:13:10 PM)
http://hnx.vn/default.asp?actType=2&TypeGrp=1&ID_News=27401&menuid=103110&menuup=602000&stocktype=3
Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. HCM, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
1.   Tên người thực hiện giao dịch: Đào Văn Thơm
2.   Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
3.   Mã chứng khoán giao dịch: IMT
4.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.550 CP
5.   Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
6.   Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết khó khăn tài chính của gia đình
7.   Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 29/07/2010 đến ngày 29/09/2010

 
IMT: Bà Đoàn Thị Tới, vợ ông Trần Quang Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 46.950 cổ phiếu và mua 50.000 cổ phiếu
(Cập nhật: 27/07/2010, 4:10:37 PM)
http://hnx.vn/default.asp?actType=2&TypeGrp=1&id_news=27400&menuup=602000&menuid=103110&menulink=600000&what=1&stocktype=3

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp & Đầu tư TP. HCM, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
1.   Tên người thực hiện giao dịch: Bà Đoàn Thị Tới
2.   Mã chứng khoán giao dịch: IMT
3.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 66.950 CP
4.   Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ông Trần Quang Hưng
5.   Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
6.   Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Chồng
7.   Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 100.000 CP
8.   Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Bán 46.950 CP, Mua 50.000 CP
9.   Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính gia đình và tăng tỷ lệ nắm giữ
10.    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 30/07/2010 đến ngày 30/09/2010

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>


Hôm nay: 30-01-2023
mod_vvisit_counterSố lượt truy cập: 673138

Copyright © 2009 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ( IMEXCO ). Phát triển bởi cty ICSC
Địa chỉ : 56-58 Phú Thọ, P.2, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 08-35058305 , 08-35058306 / Fax: 08 39606658