Liên kết web


 
Tìm kiếm

Thông tin cần biết

  Tỷ giá Ngoại tệ
  Chứng Khoán TP HCM
  Chứng khoán TP Hà Nội
  Dự Báo Thời Tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Hồng Chiến


Thông báo

Thông báo phát hành trái phiếu

Thông báo khác

Khu công nghiệp Phú Gia


Video

Tỷ giá
  
Chứng khoán
vivablast.com
thu moi tham du DHCD thuong nien nam 2015
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP & ĐT TP HCM

(IMEXCO)

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

      Số:   10 /IMEX/2015                                      TP Hồ Chí Minh, ngày   12 tháng  03 năm 2015

 

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015          

Kính gởi : Quý Cổ Đông Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh (IMEXCO)        

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp. 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh (IMEXCO) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau:.

- Thời gian :  08 giờ Thứ Bảy ngày 28 tháng 03 năm 2015

- Địa điểm : Hội trường A2, Nhà khách T-78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7 Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành thuận lợi, kính mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội với Phòng Tổ chức hành chánh Công ty trước ngày 24/03/2015 thông qua :

- Số điện thoại : 08 39606702                    - Số ĐT liên hệ: 0903714303 (A Hồng).

- Đường bưu điện : Công ty Cổ phần XNK Tổng Hợp và Đầu Tư TP.HCM

                          số 56 – 58 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, TP.HCM.

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào Giấy ủy quyền (mẫu kèm theo) và gửi về cho chúng tôi theo đường bưu điện hoặc fax trước ngày 24/03/2015.

Chương trình Đại hội và các tài liệu, văn bản liên quan đến Đại hội cổ đông được đăng tải trên website của Công ty www.imexco.vn 10 ngày trước khi Đại hội.

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng đem theo giấy CMND/ hộ chiếu, thư mời.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 26-3.3 của Điều lệ Công ty có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 04 (bốn) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ cùng nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong được sự tham dự của Quý Cổ đông để góp phần vào sự phát triển của Công ty và thành công của Đại hội.

Rất mong được đón tiếp./.

                                                                              

                                                                                    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                LÊ VIỆT DŨNG

 
Hôm nay: 24-05-2024
mod_vvisit_counterSố lượt truy cập: 718457

Copyright © 2009 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ( IMEXCO ). Phát triển bởi cty ICSC
Địa chỉ : 56-58 Phú Thọ, P.2, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 08-35058305 , 08-35058306 / Fax: 08 39606658