Liên kết web


 
Tìm kiếm

Thông tin cần biết

  Tỷ giá Ngoại tệ
  Chứng Khoán TP HCM
  Chứng khoán TP Hà Nội
  Dự Báo Thời Tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Hồng Chiến


Thông báo

Thông báo phát hành trái phiếu

Thông báo khác

Khu công nghiệp Phú Gia


Video

Tỷ giá
  
Chứng khoán
vivablast.com
chung trinh DHCD thuong nien 2015
Tin Tức Và Sự Kiện - Tin Tức Và Sự Kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TH&ĐT TP.HCM (IMEXCO)

Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên Năm 2015

 Thời gian: 08g30’ ngày 28  tháng 03 năm 2015

Địa điểm: Nhà khách T78 145 Lý Chính Thắng ,Phường 7 quận 3,TP.HCM.

  

  • 08:00 – 08:30 – BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ

      I.   Đón khách, cổ đông.

  • 08:30 – 08:45

II.  KHAI MẠC

2.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự.

2.2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông ,nội qui  và công bố đại hội đủ điều kiện tiến hành :

2.3 Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa. Thư ký đoàn:

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

     * 08:45 – 10:00.

3.1 Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

3.2 Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013-2014 và kế hoạch kinh doanh 2015.

3.3 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013-2014.

3.4 Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động ban kiểm soát NK năm 2013-2014.

3.5 Tóm tắt báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013-2014.

3.6 Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ các tờ trình xin ý kiến sau :

1. Tờ trình tờ trình xin ý kiến Cổ đông thông qua Biên bản xử lý tồn tại tài chính giai đoạn chuyển thể Công Ty XNK TH & ĐT TP HCM (IMEXCO). Giữa TCT TMSG và Cty CP Imexco.

2. Tờ trình xin sửa đổi điều 32 điều lệ Công ty.

2.Tờ trình xin từ nhiệm thành viên HĐQT & BKS

3. Tờ trình giới thiệu nhân sự và bầu cử HĐQT và BKS bổ sung.

3.7 Chủ tọa đoàn xin ý kiến cổ đông thông qua việc từ nhiệm và giới thiệu nhân sự bổ sung

3.8  Giới thiệu ban kiểm phiếu Bầu HĐQT và Ban Kiểm Soát và biểu quyết thông qua.

3.9 Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế, thể lệ bầu cử , tiến hành bầu cử.

IV. 10:00 – 10:15 Nghỉ giải lao

  • 10:15 – 11:00

V. Chủ tọa đoàn hướng dẫn thảo luận và đóng góp ý kiến

5.1.Thảo luận :

    5.2. Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến và giải đáp những kiến nghị của Cổ đông.  

 * 11:00 – 11:45

  1. 6.      Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua tờ trình xin ý kiến Cổ đông thông qua Biên bản xử lý tồn tại tài chính giai đoạn chuyển thể Công Ty XNK TH & ĐT TP HCM (IMEXCO). Giữa TCT TMSG và Cty CP Imexco.

- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều 32 điều lệ Công ty.

- Thông qua báo cáo tổng kết tình hình họat động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013/14 và phương hướng hoạt động năm 2015

- Thông qua Báo cáo HĐQT

- Thông qua Báo Cáo Ban Kiểm Soát , Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

7. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS NKIII bổ sung (2013-2017).

08. Phát biểu của Khách mời

09. Chủ tọa  thông qua  Nghị quyết Đại hội.

           10. Ban Thư ký thông qua biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2015

                    * 11:50 Bế mạc đại hội.

 
Hôm nay: 30-11-2023
mod_vvisit_counterSố lượt truy cập: 701993

Copyright © 2009 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tổng hợp và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ( IMEXCO ). Phát triển bởi cty ICSC
Địa chỉ : 56-58 Phú Thọ, P.2, Q.11, Tp.HCM
Điện thoại : 08-35058305 , 08-35058306 / Fax: 08 39606658